Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de verkoop van de diner-cadeaubons uitgegeven door de Brasserie “Het Kompas” - Henegouwenstraat 1 - 8620 Nieuwpoort

 

Artikel 1: Waarde cadeaubon “Het Kompas” Elke cadeaubon van Brasserie Het Kompas heeft een nominale waarde van een bepaald aantal euro’s. De waarde van de bon ligt vast en kan niet verminderd of vermeerderd worden, om het even om welke reden ook. Het handgeschreven of gedrukte bedrag op de bon kan nooit gewijzigd worden.

Artikel 2: Bestelling, betaling en afhaling De cadeaubonnen van de Brasserie Het Kompas kunnen enkel aangekocht worden via de “Brasserie Het Kompas”. Betaling dient direct bij het verkooppunt “Het Kompas” te gebeuren, hetzij cash, via creditcard, via bancontact of via overschrijving. Het bedrag, handgeschreven of gedrukt vermeld op de cadeaubon is steeds inclusief BTW.

Artikel 3: Niet verkoopbaar of omruilbaar in geld en geldigheidsduur Met de cadeaubonnen van “Het Kompas” mogen alleen goederen of diensten gekocht worden. De koper mag de cadeaubon onder geen beding geheel of gedeeltelijk zelf ten gelde maken. De cadeaubon is niet geheel of gedeeltelijke omruilbaar in geld. Er wordt dus ook niet teruggegeven op de cadeaubon. Op de cadeaubon staat een vervaldatum. Deze vervaldatum kan in géén enkel geval verlengd worden conform de Belgische wetgeving. Indien de datum, die vermeldt tot wanneer de cadeaubon geldig is, overschreden wordt, dan heeft de cadeaubon géén enkele waarde meer.

Artikel 4: Opname bedrag De cadeaubon dient in één keer omgewisseld te worden voor de diensten aangeboden door de “Brasserie Het Kompas”. Indien het verbruikte saldo te weinig is in vergelijking met de waarde van de cadeaubon, dan zal de “Brasserie Het Kompas” het resterende saldo niet terugbetalen, noch een nieuwe cadeaubon opmaken voor het resterende saldo. Het is dus aangewezen het handgeschreven of gedrukte bedrag op de cadeaubon in één maal te verbruiken, zodat de verbruiker géén verlies heeft aan de waarde, vermeld op de cadeaubon.

Artikel 5: Informatie Informatie over de cadeaubon kan bekomen worden door te mailen naar info@hetkompas.be of telefonisch op het nummer 058 23 08 23.

Artikel 6: Persoonlijke levenssfeer Persoonlijke gegevens die gevraagd worden door de verkoper zijn nodig om een bestelling goed te laten verlopen. Ze kunnen alleen door de verkoper gebruikt worden voor marketing doeleinden. De verkoper verbindt zich tot het respecteren van de Belgische wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijk levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11/12/1998, die de Europese richtlijn van 24 oktober implementeert. Die wet bepaalt dat personen of bedrijven die gegevens verzamelen daarvoor de toestemming van de betrokken persoon moeten hebben, dat de gegevens exact moeten zijn en dat ze voor specifieke, expliciete en wettelijke doeleinden moeten worden verzameld. De persoon van wie de persoonlijke gegevens worden verzameld, heeft kosteloos recht tot toegang van en tot verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

Artikel 7: Wetgeving De verkoop van de cadeaubon is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken te Veurne bevoegd.